Om Gårdlauget Brorson

Gårdlauget “Brorson” blev etableret ved den stiftende
generalforsamling 16. december 1998.
Det nyrenoverede gårdanlæg blev afleveret til beboerne og gårdlauget “Brorson” fra
Københavns Kommune, i forbindelse med byfornyelsen på Nørrebro. Den stiftende generalforsamling udformede gårdlaugets vedtægter og ordensregler.