Gårdlaugets medlemmer

Gårdlauget består af følgende medlemmer:

Rantzausgade 58 A-B, 60-64

Hans Egedes Gade 7-13

Struenseegade 37-55

Jesper Brochmands Gade 6.

Alle medlemmer repræsenteres med 1 repræsentant og 1 suppleant i gårlaugets bestyrelse.