Gårdlaugets formål og forpligtigelser

Gårdlaugets formål er, at administrere og drive fællesanlægget samt at afholde alle udgifter forbundet hermed.

Gårdlaugets forpligtigelser er iflg. vedtægterne, at:

· Opretholde og vedligeholde gård anlægget til fælles brug for beboerne i ejendommene.
· Opretholde de fælles adgangsveje – dvs. indgangene til gården.
· At holde anlægget aflåst.
· At sikre, at der ikke parkeres indregistrerede motorkøretøjer i gårdanlægget
· At opretholde orden i vores fælles gårdanlæg i jf. ordensreglementet

Fællesområder – nærområder
Hele gårdanlægget er til ophold for alle beboere.
Under planlægningen af gården er der tænkt i nærområder og fællesområder. Nærområderne er primært indrettet med henblik på de enkelte ejendommes fællesskab. Fællesområderne udgøres primært af det grønne anlæg. De enkelte foreninger møblerer selv deres nærområder, og sørger for pasning af planter i krukker og kasser m.v. Alle belægninger vedligeholdes og sneryddes af Gårdlauget.

Legeområder
Da vi er mange mennesker der bruger gården er det bestyrelsens holdning,
at de fælles græsarealer er til brug for alle – ikke kun til leg og/eller boldspil. Vi har derfor anlagt små legesteder lokalt: sandkasse, legehytte, osv., i stedet for at samle en stor legeplads. Selv til de voksner er der også en petanquebane.

Nabofællesskab
Den nuværende bestyrelse anser det som vigtigt at bidrage til et godt naboskab i gården, så her bliver et rart sted at være for alle – både voksne og børn. Derfor har vi søgt at opretholde nogle traditioner, som en årlig gårdfest og at holde fastelavn for alle gårdens børn. De seneste år har der ikke været så stor tilslutning til arrangementerne, men dette vil bestyrelsen ligge en ekstra indsats fremover for at få dette til at fungere. Her fra siden skal blot lyde en opfordring til de, som har lyst til at have et naboskab med andre end de nærmeste naboer, om at deltage i og/eller være med til at skabe fælles arrangementer. Hvis nogle har idéer til ”events” i gården, og har lyst til at tage et initiativ, vil de i bestyrelsen blive hilst velkommen.

Ændringer i gårdanlægget
Alle ændringer i det fælles gårdanlæg skal godkendes af bestyrelsen.
Det er bestyrelsens generelle holdning, at nyanlæg af belægninger og beplantning skal ske i harmoni med det eksisterende anlæg, og så vidt muligt anlægges i samme materiale-holdning som resten af gårdanlægget.

Nøgler til porte

Nøgler til de fælles porte rekvireres via bestyrelsen i den enkelte ejer/andelsforening mod et mindre beløb/depositum.