Vedr. hjørnet ved det nedlagte skur/Hans Egedes Gade

Nu vil arbejdet med at renovere hjørnet ved det nedlagte skur/Hans Egedes Gade snart begynde.

Om vejret vil, fra mandag 19/2. Det vil være en stor hjælp hvis man vil undlade at parkere sin cykel eller andet – og særligt ikke låse det fast – omkring skuret samt trappenedgangen til cykel- og barnevognskælder ved STG 51/53.

Arbejdet omhandler blandt andet ny belægning og beplantning.

Snart kommer også tiltag vedrørende cykelparkering.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Vedr. hjørnet ved det nedlagte skur/Hans Egedes Gade

Husk generalforsamling! Tirsdag d. 13 marts kl.18!

Kære alle. Jeg vil hermed opfordre alle til at sætte X i kalenderen til tirsdag d. 13 marts hvor der holdes generalforsamling i GL Brorson. Ikke mindst skal der også lyde en stor opfordring til at melde sig som bestyrelsesmedlem og være med til at sætte forbedringer og gode tiltag i gang i vores fælles gård. Nærmere info følger. Tidspunktet er kl. 18.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Husk generalforsamling! Tirsdag d. 13 marts kl.18!

Beboermødet vedr. vores gård

Her er præsentationen fra arkitekten:

JBM-beboermøde-150617 (2)

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Beboermødet vedr. vores gård

HUSK BEBOERMØDE!

gaard

 

 

Husk! Der er beboermøde på torsdag,  den 15. juni!

Det starter kl. 17:30

Vi glæder os at se jer!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til HUSK BEBOERMØDE!

Opstilling af lift i uge 17-20

Til orientering:

 

Brev fra Ejendomsinspektør Rantzausgade 60:

 

 

I forbindelse med istandsættelse af kviste og tag mm. på Rantzausgade 60, varsler jeg

hermed opstilling og brug af lift i ugerne 17-20. (24 april 2017 – 19 maj 2017)

Det vil være entreprenørfirmaet WIESE Murer & Entreprenørfirma, som udfører arbejdet.

Skulle du have nogen spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig. ?

Med venlig hilsen

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Sidste nyt omk. belysning

BELYSNING OG “KONTAKTPERSON” (BEBOER) FRA RANTZAUSGADE 60 A-B

 Vi kæmper fortsat med belysningen i gården.. Det ser ud til at virke de fleste steder nu, undt. enkelte lamper på husmurerne ved Hans Egedes Gade 9-11 og porten ved HEG 7 (og måske andre steder jeg ikke har opdaget?). Se tidligere opslag her og på facebook gruppen, med forklaring omk. belysning i gården.

Bestyrelsen har aftalt at stille forslag til GF om at gården for fremtiden skal administrere alt belysning i gården, inkl. de lamper der hænger på husmurerne og ellers er de enkelte ejendommes ansvar. Forslaget bliver sendt ud til alle ejendomme/foreninger omk.14-15 februar sammen med indkaldelsen til GF.

En sådan ordning kræver en GF beslutning, da det vil kræve at gårdlauget får adgang til alle ejendomme og at ejendommene er forpligtet til at betale evt. regning for elektriker (hyret af gården), såfremt fejlen findes i forbindelse med deres lamper/el installationer. Vi håber at forslaget bliver vedtaget, og at det kan køre mere smooth (og effektivt!) fremover.


Indtil da er problemet at vi fortsat ikke har fået svar fra 2-3 ejendomme (udlejningsejendommene) på den skrivelse vi sendte ud første gang 25/11.16 med efterfølgende to rykkere, om at de skal tjekke og evt. reparere deres gårdlamper. Da bestyrelsen består af beboere fra næsten alle ejendomme, har vi nu “kontakt-personer” fra alle undt. én: Rantzausgade 60 A-B. Er der mon nogen der fra, som kunne tænke sig at fungere som kontakt-person mellem gårdlauget og deres ejendom?? Ville gøre mange ting lettere, ikke kun ift. nærværende belysnings-problem, også alt mulig andet i fremtiden. :)

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Manglende belysning i gården

Manglende belysning i gården

Som de fleste af jer sikkert har konstateret så har vi længe haft problemer medbelysning i gården. Gårdens ejendomsservice firma har haft en elektriker ude ogkonstaterer at der er en fejl i forbindelse med en eller flere af de lamper somhænger ved bagtrappe opgangene på de forskellige ejendomme.

Alt belysning i gården, skraldeskure samt de lamper der hænger ud fra hverbagtrappeopgang, har et fælles styresystem og måler. Men ifølge gårdlaugetsvedtægter (§3, stk.2 nederst) påhviler alt reparation og vedligeholdelse af de lamper, som hænger på de forskellige ejendomme, den enkelte ejendom/forening.

Stikdåserne m.v. til disse lamper, befinder sig på ejedommenes bagtrapper eller kældre, hvilke gårdlauget ikke har adgang til. Problemet kan meget vel skyldes at lamperne på nogle af ejendommene, sidder løst på murværker, og der derfor kommer vand ind og korslutter hele systemet, når det regner. Det kan også skyldes andre fejl i forbindelse med ledninger og stikdåser til gårdlamperne i de forskellige ejendomme.

Vi har fået gårdens administrator til at sende en skrivelse ud til alle ejendomme om hurtigst muligt få undersøgt deres lamper og reparere evt. fejl. D.25/11 sendte administrator nedenstående skrivelse ud til alle ejendomme i gården, og dags dato (7/12) en rykker til samme kontakter samt alle de mailadresser vi har kunnet finde frem til på foreningernes formænd/bestyrelser, viceværter m.fl.

På næstkommende bestyrelsesmøde vil vi forsøge at finde frem til en bedre løsningsmodel på dette, så der ikke skal gå så lang tid med at få informationen igennem de alt for mange mellemled fra vores gårdmand/ejendomsservice firma til bestyrelsen, til de forskellige ejendommes administratorer, til dem der skal handle på det, og tilbage igen. Måske skal vi beslutte at alt lys i gården er gårdens ansvar, og så få nøgler til de forskellige ejendomme, så vi selv kan fikse evt. fejl med det samme. Dette vil dog nok kræve at ejendommene accepterer at få en regning hvis fejlen findes i forbindelse med deres lamper, eller at den årlige betaling til gårdlauget sættes en lille smule op på næste generalforsamling til foråret.

Det bedste vi/I beboere kan gøre lige nu er at henvende sig til jeres ejendoms administrator eller bestyrelse og tjekke op på om de rigtige folk har modtaget nedenstående skrivelse og handler på det a.s.a.p. A/B JoJo har tjekket alle deres lamper, så dette gælder kun de resterende fem ejendomme/foreninger i gården.

På forhånd tak for tålmodigheden (og hjælpen til dem der kontakter deres ejendom med dette).

Mvh bestyrelsen

 

Vigtig information fra Gårdlauget Brorson

Lonnie Hjorthenborg

Reply

Fri 11/25, 9:23 AM

This message was sent with high importance.

Kære medlemmer af Gårdlauget Brorson (Rantzausgade 58 A-B, Klædebo A/S, Rantzausgade

62-64, E/F Hans Egedes Gade 13, A/B Hans Egedes Gade 9-11 og A/B JOJO)

Vi har problemer med belysningen i gården, da den ofte korslutter og alt belysning går ned, så der er bælgmørkt i hele gården.

Alt belysning i gården, skraldeskure samt de lamper der hænger ud fra hver bagtrappeopgang på husmurerne, har et fælles styresystem og måler. Men ifølge gårdlaugets vedtægter (§3, stk.2 nederst) påhviler alt reparation og vedligeholdelse af de lamper, som hænger på jeres ejendomme ud fra jeres bagtrapper, den enkelte ejendom/forening.

Stikdåserne til disse lamper, befinder sig på jeres (bag) trappeopgange eller i kældrene, som gårdlauget ikke har adgang til.

Vores ejendomsservice firma har fået en elektriker til at undersøge det fælles styresystem og alle de fælles lyskilder samt kontaktdåser i skraldeskure m.v., uden at finde fejlen, hvorfor vi formoder at der må være fejl ifm. en eller flere af de lamper som hænger på jeres ejendomme.

Problemet kan meget vel skyldes at lamperne på nogle af ejendommene, sidder løst på murværker, og der derfor kommer vand ind og korslutter hele systemet, når det regner. Det kan også skyldes andre fejl ifm. ledninger og stikdåsen til gårdlamperne i jeres ejendom. Vi vil derfor bede jer om at undersøge jeres lamper m.v., og reparere evt. fejl hurtigst muligt, da jeres beboere lider under en ofte total mørklagt gård her i vintertiden.

I vil formentlig få brug for at kunne slå strømmen fra. I kan kontakte vores gårdmand, Ricard, på 27899340 eller sekretær, Annette, på 35343393 eller jojogaard(at)gmail.com, for at få adgang til styresystemet. Både Ricard og Annette er tilstede i, eller tæt ved, karréen alle hverdage i dagtimerne. I bedes melde tilbage til administrator Lonnie Hjorthenborg – lmh(at)datea.dk, når I har tjekketog evt. repareret jeres lamper m.v.

På Gårdlauget Brorsons vegne

Tessa Krebs

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Beboermøde om gårdens fremtidige udformning..

Beboermøde om gårdens fremtidige udformning..

Der er som tidligere annonceret beboermøde om gårdens fremtidige udformning SØNDAG D.8 OKTOBER

–se opslag om mini-arbejdsdag og beboermøde.

Bestyrelsen oplever behov for at gøre noget ved nedenstående områder, funktioner eller mangel på samme. Disse ”overskrifter” danner derfor rammen om beboermødet på søndag, men forslag til helt andre områder eller funktioner i gården, er selvfølgelig også meget velkomne på mødet! Emnerne står ikke i prioriteret række, men alligevel lidt.. da der f.eks. er budgetteret med at renovere legepladsen på dette års generalforsamling, og tidligere er taget beslutninger om flere af nedenstående tiltag.

  • LEGEPLADSEN
  • OMRÅDET LANGS HUSMURENE/HÆKKE
  • CYKELPARKERING
  • GRILL PLADS/SPISE-OMRÅDER
  • DEN LILLE GÅRD (ved Jesper Brochmands Gade/Rantzausgade)
  • OMRÅDET OMK. VOLDEN
  • DET GRØNNE.. (alt beplantning, træer, græsplæne, højbede m.v.)

Bestyrelsen overvejer kraftigt at betale landskabsarkitekt Niels Lützen/NL Landskabsarkitekter ApS. omk. 30.000 kr. for hjælp til at flette disse (og måske andre?) tiltag sammen til en samlet plan for gården, som kommer til at tage flere år at udføre, da der ikke er økonomi til at gøre det hele inden for et eller få regnskabsår.

Groft regnet: Gårdlaugets årlige indtægt er på ca. 350.000 kr, hvor af vi betaler ca. 210.000 kr. til gårdmand (A/B Jojo ejendomsservice firma), og i omegnen af 50.000 til administrator, revision, forsikring og andre faste udgifter. Hertil kommer beplantning, små-reparationer, møder, arbejdsdage, andre arrangementer osv. Heldigvis har vi en lille opsparing på et par hundrede tusinde kr. Vi tager de præcise tal med på mødet!

HUSK at hvis du ikke kan deltage, men har forslag til gården, kan du indsende disse til bestyrelsen@glbrorson.dk eller lægge en skriv i postkassen senest 6/10.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Mini Arbejdsdag! Og Beboermøde

arbejdsdag_efteraar

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Arbejdsdag No. 1 i 2016

arbejdsdag

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar